Aktuálně

červenec 2017

Hlinsko přivítalo zástupce místních akčních skupin z celé Evropy
Hlinecké noviny - červenec 2017 (str.2)
článek v Hlineckých novinách

červen 2017

POZVÁNKA NA AKCI LEADERFEST 2017
Zpravodaj Agrovenkov 1-2017 (str.22)
článek v Agrovenkov

29.5.2017

UPŘESNĚNÍ DOPRAVY A PARKOVÁNÍ NA AKCI LEADERFEST 2017
Vážení účastníci LeaderFESTu,
dovolujeme si vám zaslat na poslední chvíli upřesňující informace ohledně dopravy a parkování během akce LeaderFEST 2017, která se koná 30. 5. až 1. 6. 2017 v Hlinsku.
Podrobné informace ke stažení

29.5.2017

Účast ministra MZe na LeaderFESTu 2017, Hlinsko
Hostem mezinárodního setkání zástupců MAS a dalších příznivců venkova 31. května - 1. června v Hlinsku v Čechách bude také ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka.
Tisková zpráva ke stažení

19.5.2017

Registrace byla z důvodu naplnění kapacity ukončena, v případě potřeby kontaktujte HOT-LINE 777 160 323

 


Prezentace

 


ÚVOD

Zveme vás na LeaderFEST 2017, který se bude konat 30. 5. - 1. 6. 2017 v Hlinsku v Pardubickém kraji. Akce je financována z Celostátní sítě pro venkov. Konference LeaderFEST je mezinárodním setkáním zástupců Místních akčních skupin a dalších příznivců venkova. Setkání slouží k výměně zkušeností, přátelským setkáním aktérů venkova, navázání spolupráce a představení příkladů dobré praxe ve venkovském prostoru. Přijeďte se inspirovat a dozvědět se něco nového. Čekají na Vás semináře, jarmark, zajímavé exkurze a několik překvapení.

Mottem pro LeaderFEST roku 2017 je "Venkov tradičně i nově".

Hlavní program bude probíhat v Multifunkčním centru ve dnech 31. 5 - 1. 6. 2017, jarmark potom v historické části Betlém. Pro ty, kteří chtějí přijet už o den dříve, je program zajištěn už od 30. 5. 2017 večer. Na organizaci se budou podílet organizace z Pardubického kraje, pověřeným organizátorem je:
Místní akční skupina Hlinecko, z. s.
Máchova 1121, 539 01 Hlinsko

Kontaktní osoby:
Michaela Šinkorová sinkorova@mashlinecko.cz, tel. 777 160 323
Olga Ondráčková ondrackova@mashlinecko.cz, tel. 777 111 078
Lenka Juklová juklova@mashlinecko.cz, tel. 606 122 349

Kontakt pro prodejce na jarmark:
Petra Plisková ic@hlinsko.cz, tel. 731 697 418

Na viděnou se těší zástupci MAS Pardubického kraje!


mapa města Hlinska

 


Program

LeaderFEST 2017

aneb „Venkov tradičně i nově"

6. ročník tradiční akce pro příznivce venkova se koná ve dnech

30. 5. - 1. 6. 2017 v Hlinsku, Pardubický kraj

ÚTERÝ 30. 5. 2017
Individuální příjezdy a ubytování prvních účastníků
19:00 - 21:00 Exkurze - prohlídka pivovaru, občerstvení

STŘEDA 31. 5. 2017
Multifunkční centrum (hlavní program): Aktivity Místních akčních skupin (dále MAS) v Programu rozvoje venkova (dále PRV)
9:00   - 10:00 Prezence účastníků
10:00 - 10:30 Oficiální zahájení
10:30 - 11:30 Zkušenosti s prvními výzvami MAS z PRV 2014-2020
11:30 - 12:00 Přestávka, káva, občerstvení
12:00 - 13:00 Projekty spolupráce MAS v PRV 2014-2020
13:00 - 15:00 Oběd
19:30 - 24:00 Společenský večer, raut, divadlo, hudba
Betlém - jarmark (doprovodný program):
10:00 - 18:00 Jarmark regionálních výrobců z České republiky
14:00 - 17:00 Doprovodný program na pódiu
Exkurze (doprovodný program):
12:00, 14:00, 15:30, 17:00 Exkurze - Prohlídka pivovaru
11:30, 14:15 Exkurze - Skanzen Veselý Kopec
14:15, 15:30 Prohlídka městského muzea/galerie
15:30, 16:30 Pro zájemce bude zajištěna exkurze do centra zábavy "Peklo Čertovina"

ČTVRTEK 1. 6. 2017
Multifunkční centrum (hlavní program): Místní akční skupina jako partner pro celý region
9:00   - 10:00 Prezence
10:00 - 11:00 Zkušenosti s prvními výzvami MAS z Integrovaného regionálního operačního programu
11:00 - 11:45 Zkušenosti s prvními výzvami MAS z Operačního programu zaměstnanost
11:45 - 12:15 Přestávka, káva, občerstvení
12:15 - 13:30 Příprava výzev z Operačního programu životního prostředí s vazbou na tematickou pracovní skupinu (TPS) Ovocné stromy a krátké řetězce
13:00 - 15:00 Oběd, ukončení
Multifunkční centrum (doprovodný program):
10:00 - 12:15 Diskuse partnerů v salonku - TPS Ovocné stromy a krátké řetězce
Exkurze (doprovodný program):
9:30 - 12:00 Realizované projekty PRV + Vysočina - nositel zlaté stuhy Vesnice roku 2015 v Pardubickém kraji
9:30, 11:30 Prohlídky Betléma s průvodcem (řemeslnická obydlí a dílny)

ORGANIZAČNÍ POKYNY
Z prostředků CSV je pro 150 registrovaných účastníků (limit 2 účastníci/MAS) hrazen vstup na LeaderFEST (vstup do areálu, účast na exkurzích, občerstvení). Nad počet 2 účastníci/MAS bude hrazen na každou registrovanou osobu poplatek 900 Kč.
Pro všechny zúčastněné platí: doprava vlastní, parkování zdarma, ostatní (ubytování účastníků, exkurze do zábavního parku Peklo Čertovina v Hlinsku) si hradí zájemci individuálně.

Pozvánka ke stažení

 

 

 


HLINSKO

Město Hlinsko se nachází na úpatí Českomoravské vrchoviny, na rozhraní dvou chráněných krajinných oblastí, a to CHKO Žďárské vrchy a CHKO Železné hory. Geografická poloha a chlad zimních měsíců dávají městu typický podhorský charakter. Hlinskem protéká řeka Chrudimka, která díky své údolní Hamerské přehradě poskytla městu i širokému okolí dostatek kvalitní pitné vody. Název jména Hlinsko pochází od slova hlína. Velká ložiska kvalitní hrnčířské hlíny umožnila vzniknout nejstaršímu řemeslu hrnčířství, jehož počátky spadají do 15. století.

Zajímají Vás sakrální stavby na Hlinecku? Klikněte

MULTIFUNKČNÍ CENTRUM

Multifunkční centrum bylo otevřeno 25. listopadu 2011.

Polovina budovy pochází ze staršího objektu (v 60. letech 20. století bývalá budova SNB, v novější historii bývalé elektrotechnické učiliště). Druhá polovina objektu vznikla jako přístavba ke starší budově. Projekt byl z 55% podpořen z prostředků Evropské unie (výše dotace: 63,4 mil. Kč). Dalších 45% potřebných prostředků investovali zástupci města Hlinsko.

V Multifunkčním centru se konají různá divadla (pravidelné divadelní abonentní cykly, ale i jednotlivá divadelní představení), koncerty, přednášky, kino (2D i 3D), plesy, taneční soutěže, výstavy, zájmové soutěže (pěvecké, šachy, aranžování květin), veřejné debaty, společenská setkání, amatérské, studentské divadlo, profilové pořady hlineckých spolků, sdružení a klubů.

Divadelní sál má kapacitu v základním uspořádání až 330 míst. Sedadla jsou umístěna na speciální elevaci, jejímž zasunutím vznikne sál pro plesy, taneční soutěže, popřípadě koncerty na stání.

Kapacita kinosálu je v základním uspořádání (na elevaci) 112 míst, stolové uspořádání pro konference, školení, přednášky cca 100 míst a stolové uspořádání pro plesy 120 míst. Kinosál je vybaven špičkovou technologií digitálního kina. Dále jsou zde pořádány přednášky, menší koncerty, školení, konference. Po zasunutí elevace může sál sloužit jako prostor pro klidnější zónu s výhledem na parket při pořádání plesů nebo jako technické zázemí při náročnějších akcích v prostoru MFC. V prvním patře foyer je umístěna galerie, která je využívána jako výstavní prostor (pro obrazy instalován závěsný systém). Při značně navštívených akcích (plesy atd.) je tento prostor využíván pro sezení hostů - možnost využití mobilního baru.

 

Jarmark na Betlémě

mezi roubenými chaloupkami (kapacita 150 stánků)

Středa 31. 5. 2017

10:00 - 18:00

14:00 - 17:00 doprovodný program na pódiu

Prodej regionálních produktů z České republiky.

Přihláška pro prodejce ke stažení
Přihláška pro prodejce ke stažení

 

Vesnické masopustní obchůzky a masky na Hlinecku

byly jako druhé v pořadí v České republice zapsány do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva organizace UNESCO, a to 16. 11. 2010. Masopustní obchůzky a masky na Hlinecku se staly součástí světového kulturního dědictví pro svoji jedinečnost, která spočívá především v dodržování tradičního charakteru obyčeje.

Vesnické masopustní obchůzky a masky na Hlinecku

 

 


EXKURZE (DOPROVODNÝ PROGRAM)

Exkurze Pivovar

Místo konání: Pivovar Rychtář, Resslova 260, 539 01 Hlinsko
Sraz na exkurzi: před budovou Multifunkčního centra, Adámkova 341, Hlinsko
(mimo exkurzi v úterý, kde sraz bude přímo před branou pivovaru)
Délka exkurze:
45 minut - prohlídka technologie tradiční výroby kvašeného piva
45 minut - prohlídka minipivnice a minimuzea pivovarnictví
s filmem o historii pivovaru a s ochutnávkou piva
Kapacita každé exkurze: 30 osob
Termíny exkurze:
30. 5. 2017 19:00 - 21:00 exkurze s pohoštěním (sraz 18:45 před branou pivovaru)
31. 5. 2017 12:00 - 13:30 (hromadný odchod od Multifunkčního centra v 11:45)
31. 5. 2017 14:00 - 15:30 (hromadný odchod od Multifunkčního centra v 13:45)
31. 5. 2017 15:30 - 17:00 (sraz 15:30 před branou pivovaru)
31. 5. 2017 17:00 - 18:30 (sraz 17:00 před branou pivovaru)

více o rezervaci termínu v sekci  

Pěší trasa od Multifunkčního centra k pivovaru

Pivovar Rychtář byl vybudován mezi posledními pivovary v Rakousku-Uhersku v roce 1913 společností s názvem Společný pivovar v Hlinsku. Dnes se mimo samotné výroby piva zaměřuje i na popularizace a ukázku výrobního postupu formou exkurzí. Mimo výrobní proces je možné navštívit i minimuzeum a minipivnici, kde si návštěvník starší 18 let může sám načepovat pivo a zároveň ho i ochutnat. Pivo zde vyrábí stále klasickou technologií, prakticky nezměněnou po celou dobu existence pivovaru z kvalitních českých surovin (odrůda žatecký poloranný červeňák). Pivovar standardně vyrábí 7 druhů piva a získal již mnoho ocenění. Od roku 2014 jsou piva certifikována značkou "Kvalita z Hlinecka" a v roce 2016 získal pivovar regionální značku "Kvalita z Hlinecka" i na zážitky (poskytované exkurze). Zájemci si tak mohou prohlédnout postup přípravy piva, nahlédnout do pivovarských artefaktů spojených s historií Pivovaru Rychtář a vidět suroviny používané k vlastní výrobě. Prohlídka je zakončena v minipivnici, kde si mohou návštěvníci sami načepovat pivo. Pivovar Rychtář provozuje podnikovou prodejnu piva přímo před areálem pivovaru. Běžně se se sortimentem setkáte téměř ve všech prodejnách v regionu a s čepovaným pivem v mnoha restauracích nejen na území Hlinecka, ale v celé ČR.
Více informací naleznete na www.rychtar.cz

Chcete se dozvědět více o vaření piva v Hlinsku? Podívejte se ZDE

Exkurze - Skanzen Veselý Kopec

(hospodaření drobných zemědělců a historie řemeslné výroby)

Místo konání: Soubor lidových staveb Vysočina, Veselý Kopec, 539 01 Hlinsko
Sraz na exkurzi: před budovou Multifunkčního centra, Adámkova 341, Hlinsko (odjezd a příjezd autobusem)
Délka exkurze:
120 minut - základní okruh- ukázky bydlení a hospodaření drobných zemědělců a řemeslné výroby
Kapacita každé exkurze: 40 osob
Termíny exkurze:
31. 5. 2017 11:30 - 14:30 (odjezd od Multifunkčního centra v 11:30, příjezd 14:30)
31. 5. 2017 14:15 - 17:15 (odjezd od Multifunkčního centra v 14:15, příjezd 17:15)
více o rezervaci termínu v sekci  

Veselý Kopec leží na rozhraní dvou chráněných krajinných oblastí, a to CHKO Železné hory a CHKO Žďárské vrchy. Od sedmdesátých let 20. století sem byly postupně přenášeny objekty z části oblasti zvané České Horácko. První expozice si mohli návštěvníci prohlédnout v roce 1972. V roce 1981 se ujalo správy těchto nemovitostí tehdejší středisko Krajské památkové péče a ochrany přírody v Pardubicích. Vytvořilo odloučené pracoviště s názvem "Soubor lidových staveb Vysočina", které pověřilo zajištěním provozu a údržby památek.

Historie samotné osady Veselý Kopec se datuje od první poloviny 16. století. V současné době zde najdete téměř třicet volně rozptýlených objektů. Zdejší roubenky přinášejí svědectví o bydlení a hospodaření drobných zemědělců od poloviny 19. století do poloviny 20. století. Expozice jsou bohatě vybaveny předměty vytvářejícími atmosféru, která vás přenese do minulosti. K vidění jsou objekty jako špýchar, ovčín, výměnek, čtyřboká stodola pokrytá šindelem, zvonička z Jeníkova, usedlost z Lezníku, haltýř se studánkou, suška ovoce ze Stříteže, suška lnu, hájenka z Kozojed, včelín, vodní olejna z Damašku, mlýn, usedlost z Mokré Lhoty, stupník na tlučení třísla, výměnek ze Širokého Dolu aj.

Jediná usedlost stojící na původním místě je Pilnovo stavení č. p. 4, které patří k nejstarším dokladům lidového stavitelství v oblasti Železných hor. Nejstarší interiér naleznete v usedlosti z Lezníku u Poličky. Nejmladší - datovaný do padesátých let 20. století naleznete ve statku z Mokré Lhoty u Nových Hradů.
Více informací naleznete na: www.vesely-kopec.eu

Prohlídka Městské muzeum a galerie

Výstava Sdružení výtvarných umělců Vysočiny

Místo konání: Městské muzeum a galerie, Havlíčkova 614, 539 01 Hlinsko
Sraz na exkurzi: před budovou Multifunkčního centra, Adámkova 341, Hlinsko
Délka prohlídky:
60 minut - prohlídka výstavy Sdružení výtvarných umělců Vysočiny
Kapacita každé prohlídky: 25 osob
Termíny prohlídky:
31. 5. 2017 14:15 - 15:15 (hromadný odchod od Multifunkčního centra v 14:00)
31. 5. 2017 15:30 - 16:30 (hromadný odchod od Multifunkčního centra v 15:15)
více o rezervaci termínu v sekci  

Hlinecké muzeum vzniklo v roce 1874 a patří k nejstarším muzeím v Čechách a svým sběrným programem bylo prvním okresním muzeem.

K jeho stálým expozicím patří historická expozice od nejstarších zmínek o osídlení oblasti až do konce 19. století a také textilní expozice. Ta zahrnuje ukázku tradiční textilní výroby na Hlinecku, výrobu plátna z pěstovaného lnu nebo krojové zvláštnosti jako kanafas, bílé vyšívané uzlíčkové čepce, bílé vyšívané mužské kožené kožichy, barevné vlněné šátky či plachetky a žinylkové šály. Součástí národopisné expozice je ukázka života venkovského lidu. Poslední expozicí jsou původní řemesla jako hrnčířství, sklářství a výroba hraček. Expozice je doplněna výrobky železných hutí, sirkáren a ukázkami tvorby řezbářské dovednosti našich předků.

Muzejní galerie byla zpřístupněna 1. října 1960. Městské muzeum a galerie ve spolupráci s Národní galerií v Praze v letních měsících pořádá pravidelné výstavy s názvem Výtvarné Hlinecko.

Více informací naleznete na: www.hlinsko.cz

V prostorách galerie bude právě k vidění výstava Spolku výtvarných umělců Vysočiny. Prezentován bude výběr z tvorby okolo dvacítky výtvarníků z Vysočiny, a to malířů, sochařů, grafiků i fotografů. Mezi vystavujícími budou například Pavel Toman, Jindřich Boška, Josef Bubeník, Josef Kremláček, Ladislav Kukla, Eva Milichovská a další. Více informací najdete na: www.svuv.cz

Exkurze Peklo Čertovina

Místo konání: Medkovy Kopce 35, 539 01 Hlinsko
Sraz na exkurzi: před budovou Multifunkčního centra, Adámkova 341, Hlinsko
Délka exkurze: 1 hodina
Kapacita exkurze: 40 osob
Cena: 270 Kč/osoba (Pozn. tato exkurze je hrazena účastníky předem po rezervaci)
Termíny exkurze:
31. 5. 2017 16:00 (hromadný odjezd autobusem od Multifunkčního centra v 15:30, příjezd 17:30 zpět)
31. 5. 2017 17:00 (hromadný odjezd autobusem od Multifunkčního centra v 16:30, příjezd 18:30 zpět)

více o rezervaci termínu v sekci  

Unikátní zábavní centrum Peklo Čertovina je otevřeno od podzimu 2015 a nachází se v lesích v bezprostřední blízkosti místní části Hlinska s názvem Čertovina. Čertovinské peklo je jediné svého druhu nejen v naší republice, ale i v Evropě. Pekelné království se rozkládá celkem na pěti patrech. Do hlubin země sahá dvanáct metrů, k nebesům míří osmi metry. Jeho tvar z venku připomíná převrácený koráb. Pod jednou střechou zde mohou návštěvníci zažít, ochutnat, vyzkoušet a spatřit opravnu mnoho. V celém interiéru vynikne skvělá práce českých řezbářů, truhlářů i zedníků, na jejichž rukou peklo vyrostlo a díky níž je tak jedinečné a nenapodobitelné. Za pekelnou bránou čeká na návštěvníky čertovská škola, obří kotel v kuchyni, mučírna a prohlídka pekelnými chodbami. Při pekelném víceboji poměříte svou sílu s čerty. K audienci Vás přijme i samotný Lucifer, který převáží některé hříšníky na váze hříchů a jména si zapíše do své knihy hříchů. Při exkurzi si návštěvník prohlédne i komůrky sedmi smrtelných hříchů. Součástí komplexu je také restaurace a šenk, kde si návštěvníci mohou pochutnat na čertovských specialitách. Více informací naleznete na www.peklocertovina.cz

Exkurze Vysočina

Místo konání: Obec Vysočina
Sraz na exkurzi: před budovou Multifunkčního centra, Adámkova 341, Hlinsko
Délka exkurze: 2,5 hod.
Kapacita exkurze: 40 osob
Termín exkurze: 1. 6. 2017 9:30 - 12:00 (sraz před Multifunkčním centrem v 9:30, odjezd autobusem)

více o rezervaci termínu v sekci  

Trasa po obcích sdružených do Vysočiny

Hlavním programem bude odborná exkurze za příklady dobré praxe Programu rozvoje venkova a Programu obnovy venkova na území obce Vysočina. Obec Vysočina se nachází ve východních Čechách v Pardubickém kraji. Leží západně od Hlinska, na pomezí Železných hor a Žďárských vrchů. Rozprostírá se na území 18 km čtverečních, v nadmořské výšce cca 600 m. Vznikla v roce 1960 sloučením dříve samostatných obcí Možděnice, Rváčov a Svobodné Hamry se Dřevíkovem, kde je sídlo obecního úřadu. V současné době zde žije 700 obyvatel. Od roku 2012 vyjadřuje charakter obce obecní znak a vlajka. V obci Vysočina se nalézá výjimečný počet kulturních památek, především památek lidového stavitelství, z nichž mnohé jsou středoevropskými a republikovými jedinečnostmi. V roce 2013 získala obec za spolupráci se zemědělskými subjekty oranžovou stuhu Pardubického kraje a v roce 2014 zelenou stuhu Pardubického kraje. Zlatou stuhu Vysočina získala v roce 2015 a stala se tak Vesnicí roku Pardubického kraje 2015, přičemž ve finálovém celostátním kole soutěže Vesnice roku obsadila druhé místo. Součástí exkurze jsou i zastávky v místech několika realizovaných projektů z Programu rozvoje venkova 2007-2013.

Exkurze Betlém

Místo konání: Památková rezervace Betlém Hlinsko, která spadá pod Soubor lidových staveb Vysočina
Sraz na exkurzi: před budovou Multifunkčního centra, Adámkova 341, Hlinsko
Délka exkurze: 90 minut - prohlídka Betléma s průvodcem - ukázka řemesel jako možné podpory diverzifikace (řemeslnická obydlí a dílny)
Kapacita každé exkurze: 30 osob
Termín exkurze:
1. 6. 2017 10:00 - 11:30 (hromadný odchod od Multifunkčního centra v 9:45)
1. 6. 2017 12:00 - 13:30 (hromadný odchod od Multifunkčního centra v 11:45)

více o rezervaci termínu v sekci  

Pěší trasa od Multifunkčního centra na Betlém

Památkovou rezervaci lidové architektury zvanou Betlém naleznete v Hlinsku na pravém břehu řeky Chrudimky. Roubené objekty si zde začali stavět drobní řemeslníci od poloviny 18. století. Mapa stabilního katastru z roku 1839 dokládá, že stavebníci stavěli jeden roubený domek vedle druhého, stěží zůstalo místo na malé předzahrádky. Původním převažujícím řemeslem zdejších obyvatel bylo hrnčířství, na konci 19. století převládlo tkalcovství. Kromě těchto řemesel zde bydleli a pracovali krejčí, kožešníci, hračkáři, sedláři, ševci, ale také třeba výrobce hudebních nástrojů, sedlář či porodní bába. Od konce 19. století a zejména v první třetině 20. století se Betlém stal domovem pro rodiny továrních dělníků. Jakoby zázrakem si tato hlinecká část uchovala svůj původní urbanistický ráz až do 80. let 20. století. Díky snaze pracovníků památkové péče a dalších nemnoha nadšenců se podařilo v roce 1987 prosadit záchranu alespoň části objektů. Od roku 1989 je Betlém součástí Souboru lidových staveb Vysočina. První opravené domky byly návštěvníkům zpřístupněny v roce 1993, roku 1995 byla část hlineckého Betlému prohlášena památkovou rezervací. Oprava objektů byla dokončena díky projektu Revitalizace památkové rezervace lidové architektury Betlém spolufinancovaném z prostředků Regionálního operačního programu Severovýchod v roce 2012. Ve zpřístupněných roubenkách si můžete prohlédnout expozici řemesel a tradičních dílen včetně obydlí tkalce, hračkáře, ševce, pilníkáře nebo továrního dělníka. V jednom z roubených domků naleznete i expozici Vesnických masopustních obchůzek a masek z Hlinecka, které jsou součástí světového dědictví UNESCO. Tyto masopustní tradice byly zapsány do nehmotného dědictví UNESCO v pořadí jako druhý unikát ze, v současnosti, šesti zapsaných nehmotných dědictví v České republice. Obě expozice jsou přístupné po celý rok, celoročně mohou také školy využít nabídky speciálních programů souhrnně nazvaných Živá historie. Mimo roubenek a zděných stavení se zmíněnými expozicemi můžete na Betlémě navštívit funkční tkalcovskou dílnu vyrábějící unikátní žinilkové (žanylkové) šály, Restauraci Hubert, Infocentrum, Cukrárnu Na kamenném schodě, Vegetariánskou restauraci Mandala (která je držitelem certifikované značky "Kvalita z Hlinecka"), prodejnu bylinek, keramiky nebo hudebních nástrojů, přímo v památkové rezervaci je možné se ubytovat i ve stylovém penzionu Betlém (držitel certifikované regionální značky "Kvalita z Hlinecka").

 

 

Společenský večer v Multifunkčním centru

31. 5. 2017 19:30 - 24:00

Od 19:30 Raut připraven nejen z regionálních surovin našich farmářů a výrobců

20:15 - 22:00 Divadelní představení "Havlovy kraťasy" (hraje Divadelní spolek GT Hlinsko)

Tři jednoaktovky s přestávkami
Vernisáž - Třicet minut na jedné nevydařené návštěvě, která vám změní pohled na to, jak by se mělo jíst hroznové víno
Ela, Hela a stop - Ela a Hela mají své etické zásady, své dobré vychování, své společenské postavení a svou důstojnost
Motýl na anténě - Dokáží si dva intelektuálové poradit s běžným problémem, jako je kapající kohoutek?

22:00 - 24:00 Hudba k poslechu i tanci (hraje kapela Daydreams)

 

 

Studentský divadelní spolek GT Hlinsko

působí v Hlinsku při Gymnáziu K. V. Raise již 10 let. Vznikl původně jako praktická volnočasová aktivita spojená s výukou angličtiny na gymnáziu. Založila ho učitelka angličtiny Lada Leszkowová a první roky hráli studenti spíše divadelní skeče zásadně v angličtině. Po zhruba třech letech, jak studenti začínali nabývat divadelních zkušeností, začali hrát v češtině a účastnit se s úspěchem všemožných regionálních i národních přehlídek amatérských divadel. Mezi nejzdařilejší divadelní hry patří: Národní třída, Aby se Čechům ovary zachvěly, Hostina dravců a Havlovy kraťasy. Studenti vytvořili také celou řadu malých divadelních hříček, kterými většinou obohacují program na městských akcích (Medová fraška, Hra o ráji, Svatební fraška, Neřesti…).

V roce 2011 založili studenti sdružení v tomto divadelním spolku Mezinárodní studentský festival Artsy Fartsy, jehož hlavním cílem bylo přinést do Hlinska alternativní kulturu a kosmopolitního ducha. Jak se později ukázalo, byl to (a dosud je) úkol v Hlinsku velmi nesnadný, ale studenti festival udrželi již 6 let a v tradici se chystají dále pokračovat. Za šest let konání festivalu se v Hlinsku vystřídali divadelní soubory ze Slovinska, Egypta, Portugalska, Rumunska, Bulharska, Švýcarska atd. Na festivalu Artsy Fartsy se představil Matěj Ruml (jako jeho patron), Petr Váša, Ester Kočičková, Midilidi, Poletíme, Xavier Baumaxa, a mnoho dalších vynikajících umělců. Festival Artsy Fartsy je od roku 2015 registrován jako zážitek pod regionální značkou Kvalita z Hlinecka

Členy spolku se postupem času stali spíše absolventi Gymnázia K. V. Raise a ti také tvoří základní tvůrčí tým. Soubor je ale tvořen i z nových členů (tzv. Malé GT), což jsou studenti gymnázia ve věku 14-16 let, kteří se s hlineckým "showbusinessem" teprve seznamují.

V roce 2016 studenti nastudovali pásmo divadelních jednoaktovek Václava Havla. Duch a myšlenky Václava Havla jsou již mnoho let studentům v jejich tvorbě velkou inspirací, a proto se rozhodli oslavit jeho nedožité 80. narozeniny premiérou pěti jeho jednoaktovek.

Více informací najdete na www.gthlinsko.cz

 

 


UBYTOVÁNÍ

Ubytování není hrazeno z prostředků CSV, proto si každý účastník ubytování rezervuje a vyřizuje sám. Rezervace jednotlivých ubytovacích kapacit jsou zajištěny do 16. 4. 2017.
Po tomto termínu již negarantujeme volná místa. Kapacity jsou rezervovány pro obě noci, tedy jak z 30. 5 na 31. 5., tak z 31. 5. na 1. 6.
PROSÍME VŠECHNY ZÁJEMCE O UBYTOVÁNÍ, ABY SI VČAS REZERVOVALI SVÁ MÍSTA.
Nabídka rezervovaných ubytovacích kapacit:

Potřebujete poradit s ubytováním? Kontaktujte nás! sinkorova@mashlinecko.cz, tel. 777 160 323

Chaloupka pod Peklem    

www.peklocertovina.cz/ubytovani
Tel.: 468 005 005
Volná kapacita je 7 lůžek
Vzdálenost od Betléma: 3,9 km
Vzdálenost od MFC: 2,9 km
Chaloupku naleznete asi 300 m od Pekla v centru obce Čertoviny. Interiér chaloupky nabízí vlastní sociální zařízení (sprcha, WC). K přípravě jednoduchých jídel slouží hostům společná zařízená kuchyňka s jídelním stolem a kde mimo jiné je i TV se satelitním nekódovaným příjmem. Sportovně zaměřeným hostům je k dispozici úschovna kol a lyží v odděleném objektu.
Toto ubytování je vhodné pro skupinu přátel.
Cena za ubytování:
2 500 Kč/ noc - cena je uvedena za celou chaloupku

Penzion Rváčov

www.penzionrvacov.cz
Tel.: 777 000 264
Volná kapacita je 12 lůžek
Vzdálenost od Betléma: 3,6 m
Vzdálenost od MFC: 4,6 km
V penzionu jsou k dispozici dva luxusně vybavené apartmány, ve kterých se pohodlně ubytuje celkem až 12 osob. V penzionu naleznete také společenskou místnost, hernu, kolárnu a lyžárnu. Využít můžete také privátní saunu a vířivku. U domu je soukromé parkoviště. V penzionu jsou dva apartmány. Každý z nich je vybavený dvěmi ložnicemi se třemi lůžky, samostatnou koupelnou a kuchyní s jídelním koutem. Každý apartmán má své vlastní sociální zařízení a další naleznete u společenské místnosti.
Cena za ubytování:
Pronájem 1 apartmánu (6 osob): 2 490 Kč/2 noci
Pronájem celého domu (12 osob): 3 990 Kč/2 noci

Penzion U Nás

www.penzionunas.cz
Tel.: 608081180
Volná kapacita je 16 lůžek.
Vzdálenost od Betléma: 8,4 km
Vzdálenost od MFC: 9,2 km
Penzion se nachází v těsné blízkosti skanzenu Veselý Kopec.
Ubytování v 6-ti pokojích se 16 lůžky, kde každý pokoj má koupelnu a WC, tak i vlastní bojler s teplou vodou. Pokoj č.1 a 2. má dvoulůžko a jednolůžko, pokoj č.3 má dvoulůžko, pokoj č.4 má dvoulůžko a jednolůžko, pokoj č.5 má 3 jednolůžka a pokoj č.6 je zařízen jako dětský pokoj s palandou do písmene L, kde se vyspí i dospělý člověk. Dále najdete perfektně zařízenou kuchyň, bar s možností vlastního točení piva, letní sezení s grilem, letní venkovní bazén s lehátky, dostatek místa k sezení, venkovní sportovní vyžití na universálním travnatém hřišti - volejbal, nohejbal, fotbálek, badminton - velkou trampolínu, dětské prolézačky a pískoviště, úschovnu kol, stolní fotbálek a venkovní stolní tenis. Velká nástěnná televize, satelit, wifi, infra sauna.
Pro účastníky LeaderFESTu je domluvena možnost pronájmu jednotlivých pokojů (standardně majitelé pronajímají chalupu jako celek).
Pozn.: Majitelé budou od 5. do 20. 5. v zahraničí, v případě zájmu o toto ubytovací zařízení je tedy nutné si jej rezervovat před tímto termínem.
Domluvená cena: 400 Kč/osobu nebo 800 Kč/pokoj
Po domluvě možnost snídaně za 150 Kč/osobu.

Penzion U Tvrze    

tel.: 604 309 333
www.penzionutvrze.cz
Volná kapacita je 24 lůžek
Vzdálenost od Betléma: 230 m
Vzdálenost od MFC: 1 km
Penzion se nachází v klidném centru města proti historické tvrzi. Celý objekt je zařízen ve starobylém stylu. Nabízí 9 dvoulůžkových pokojů s možností přistýlky a 2 apartmány, každý pro tři osoby. Pro účastníky je rezervována celá kapacita penzionu.
Cena za ubytování:
550 Kč/noc bez snídaně, 650 Kč se snídaní
Cena za apartmán: 1500 Kč/noc se snídaní

Skirestaurant    

www.skirestaurant.cz
Tel.: 777 789 898
Volná kapacita je 7 lůžek
Vzdálenost od Betléma: 1,4 km
Vzdálenost od MFC: 2 km
Penzion se nachází v bezprostřední blízkosti Ski areálu s unikátní přemostěnou sjezdovkou. Z penzionu je nádherný výhled do přírody a na Ski areál. Pokoje mají vlastní sociální zařízení.
Cena za ubytování:
300 - 350 Kč/osobu bez snídaně
100 Kč snídaně

Penzion Horalka    

www.penzion-horalka.cz
Tel.: 469 311 532, 774 193 696
Vzdálenost od Betléma: 1,4 km
Vzdálenost od MFC: 2 km
Volná kapacita je 35 lůžek
Cena ubytování:
jednolůžkový pokoj 450 Kč/noc - 800 Kč/2 noci
dvoulůžkový pokoj 800 Kč/noc - 1500 Kč/2 noci
čtyřlůžkový pokoj 1600 Kč/noc - 3000 Kč/2 noci
snídaně 100 Kč
Penzion Horalka je samostatná budova patřící k hotelu Styl. Obě budovy mají společnou recepci, restauraci a bar. Z obou budov je nádherný výhled do přírody a na ski areál. Pokoje mají vlastní sociální zařízení a ani návštěvnici nocující v Horalce nejsou ochuzeni o služby sportovně relaxačního hotelu Styl.

Penzion Zlatá Studna   

www.zlata-studna.cz
tel.:469 314 638
Volná kapacita je 20 lůžek
Vzdálenost od Betléma 1,6 km
Vzdálenost od MFC 745 m
V penzionu se nachází jednolůžkové, dvoulůžkové, třílůžkové a čtyřlůžkové pokoje s vlastní koupelnou a wc. V přízemí penzionu se nachází restaurace, která nabízí tradiční českou kuchyni i širší výběr z hotových jídel.
Cena ubytování:
jednolůžkový pokoj: 400 Kč/noc
dvoulůžkový pokoj: 700 Kč/noc
třílůžkový pokoj: 900 Kč/noc
snídaně: 100 Kč

Chalupa Betlém    

www.chalupabetlem.cz
Tel.: 724 701 000
Volná kapacita je 10 lůžek
Vzdálenost od Betléma: 0 m
Vzdálenost od MFC: 890 m

Penzion Chalupa Betlém je zcela nová stylová roubenka o obytné ploše 123 m2 určená zejména pro účely rekreace, odpočinkových pobytů a společenských akcí. Objekt je napůl zděný a napůl roubený z masivních smrkových trámů. Lůžková kapacita roubenky je 10 osob. Dům je kromě krbu vytápěn teplovodním ústředním topením na plyn. V přízemí se nachází pokoj se dvěma lůžky. Další dva pokoje, každý se třemi lůžky, se nachází v podkroví. Obývací světnice o velikosti 36 m2 neboli společenská místnost je vybavena dvěma rozkládacími křesly, lůžková kapacita je 2 osoby. Ve všech ložnicích i v obývací světnici je satelitní TV s DVD přehrávačem a přístup k Internetu (použití zahrnuto v ceně). Všechny pokoje mají vlastní sociální zařízení (koupelna + WC). Přízemí penzionu tvoří předsíň se schodištěm, jedna ložnice a obývací světnice, samostatné WC a elektrická sauna (pro 4 osoby) se sprchovým koutem. V této místnosti se rovněž nachází krb, kuchyně, jídelna a bar. Kuchyň je vybavena mikrovlnnou troubou, kávovarem, varnou konvicí, toasterem, ledničkou, myčkou nádobí a sklokeramickou varnou deskou s odsavačem. Veškeré nádobí je hostům k dispozici. Všechny pokoje mají sociální zařízení, televizi a přístup k internetu. Tento typ ubytování je vhodný pro skupinu přátel nebo známých.

Cena za ubytování:
4 000 Kč/celou chalupu pro 10 osob na pobyt 30. 5. - 1. 6. 2017 (2 noci pro každou osobu)
Parkování v blízkosti Betléma - více informací zde

Penzion Stanský Mlýn    

www.stanskymlyn.cz
tel.: 777 91 20 92, 777 91 20 91
Vzdálenost od Betléma: 4,7 km
Vzdálenost od MFC: 5,5 km
Volná kapacita je 21 lůžek
Penzion se nachází na území Hlinecka, v obci Vítanov, místní části Stan. Leží v malebném místě v údolí řeky Chrudimky a spojuje oblast dvou chráněných krajinných oblastí. A to CHKO Žďárské vrchy a CHKO Železné hory. Historické kořeny Stanského mlýna sahají hodně do minulosti. Dochovány jsou záznamy z 16. století. Celková kapacity penzionu činí 21 lůžek ve třech apartmánech a dvou pokojích provozovaných celoročně. Každý apartmán má vlastní kuchyň, ložnici, koupelnu a WC. Všechny jsou komfortně vybaveny selským nábytkem. Samozřejmostí každého apartmánu je televizor, připojení k internetu, lednička, mikrovlná trouba a kompletně zařízená kuchyňka. Dobovou atmosféru ve všech apartmánech a pokojích dotvářejí původní trámy a vazby, stylový nábytek a dubové podlahy. Součástí penzionu je společenská místnost - bývalá mlýnice, která slouží ubytovaným hostům nebo se zde konají svatby a oslavy různého charakteru s možností pronájmu veškerých prostor. Z mlýnice je přístup také na venkovní terasu, koncipováno v selském stylu a je částečně bezbariérová. Hosté mají k dispozici venkovní bazén, dětské hřiště, ohniště, mohou si zapůjčit kola nebo nakoupit regionální výrobky od místních producentů. V prostorách penzionu se nachází 100 let stará, zrekonstruovaná a plně funkční malá vodní elektrárna s Francisovou turbínou o výkonu 22kW, kterou si mohou hosté prohlédnout. Penzion Stanský Mlýn je od roku 2014 držitelem certifikované značky "Kvalita z Hlinecka".
Cena ubytování:
od 380 Kč/osoba
noc bez snídaně (možná po domluvě).

Hotel Čertovina    

www.certovina.cz
tel.: 469 313 168, 603 349 646
Volná kapacita je 25 lůžek
Vzdálenost od Betléma: 3,3 km
Vzdálenost od MFC: 2,3 km
Hotel Čertovina nabízí 6 dvoulůžkových pokojů se sprchou, WC a ledničkou, dále 5 dvou až třílůžkových pokojů s ledničkou a společným sociálním zařízením. Hotel se nachází 2 km od centra Hlinska. Součástí hotelu je také restaurace.
Cena ubytování: od 250 Kč/pokoj bez snídaně

Turistická ubytovna Hlinsko    

www.sportoviste.hlinsko.cz/ubytovna.html
tel.: 774 937 540
Volná kapacita je 15 lůžek
Vzdálenost od Betléma: 580 m
Vzdálenost od MFC: 700 m
Ubytování pro ty méně náročné. Pokoje jsou koncipovány jako 2, 3 a 4 lůžkové. Na každém podlaží je kuchyňka vybavená el. sporákem, ledničkou, grilem, mikrovlnnou troubou a varnou konvicí. Sociální zařízení jsou společná na každém podlaží. Parkování je možné v areálu ubytovny.
Provozní doba recepce ubytovny:
Sudý týden:
PO - PÁ 6:30 - 18:00
SO - NE 15:00 - 18:00
Lichý týden:
PO - PÁ 9:30 - 18:00
SO - NE 15:00 - 18:00
Cena ubytování:
pokoj I. kategorie (lednička a TV na pokoji) 250 Kč/noc bez snídaně,
pokoj II. kategorie (bez lednice a TV na pokoji) 200 Kč/noc bez snídaně.

Ubytování nad Bisonem    

www.bisonsteak.cz
tel.: 724 224 151
Volná kapacita je 7 lůžek
Vzdálenost od Betléma: 400 m
Vzdálenost od MFC: 800 m

Penzion se nachází v klidném centru města. Celý objekt byl v roce 2009 zrekonstruován. Pod penzionem se nachází Steak Bar. Volná kapacita nabízí jeden třílůžkový pokoj a jeden čtyřlůžkový pokoj, oba s vlastním sociálním zařízením.

Cena za ubytování:
450 Kč/noc
Snídaně za příplatek

Chaloupka na Betlémě   

www.hlinsko-ubytovani.cz
tel.: 608 566 002
Volná kapacita je 8 lůžek
Vzdálenost od Betléma: 0 m
Vzdálenost od MFC: 900 m
Chaloupka nabízí ubytování v soukromí v historickém centru Betlém.

K dispozici je zde ubytování ve 2 lůžkových apartmánech s přistýlkou, včetně vybavené kuchyně + sociální zařízení (apartmány jsou odděleny). Do apartmánů jsou samostatné vchody. Je možno si vybrat z většího apartmánů pro 6 osob nebo menší apartmán pro 2 osoby. Je zde také možnost využití zahradního grilu a půjčování kol. Ubytování je v přestaveném domku ve stylu zděné chaloupky, která zapadá do památkové zóny Betlém patřící do Souboru lidových staveb Vysočina.

Cena za ubytování:
250 Kč/osobu/noc
Parkování v blízkosti Betléma - více informací zde

Stylová roubenka   

wwww.stylovaroubenka.cz
tel.: 777 315 045
Volná kapacita je 8 lůžek
Vzdálenost od Betléma: 0 m
Vzdálenost od MFC: 1 km

Dopřejte si krásnou roubenku jenom pro sebe. V místě kde žili nejznámější umělci Hlinska malíř Jaroslav Šmídra a sochař Karel Lidický. Zavítejte do Stylové roubenky, která nabídne útulné ubytování až pro 8 lidí najednou. Roubenka, která prošla celkovou rekonstrukcí, leží sice přímo ve městě, ale je tu klid. Nachází se na kraji historické části města zvané Betlém, který spadá pod "Soubor lidových staveb Vysočina". Roubená chata se může pochlubit sprchovým koutem, dvěma WC, kamny s pecí, kuchyňskou linkou a ledničkou. Jeden pokoj nabídne ubytování pro tři osoby, ve druhém se pohodlně vyspí čtyři. Navíc ve velké světnici se na peci vyspí jeden dospělý nebo dvě děti.

Cena za ubytování:
Pro účastníky byla domluvena cena 1800 Kč/noc za celý objekt

Ubytování Holcovi    

www.ubytovaniholcovi.cz
tel.: 776 234 042
Volná kapacita je 8 lůžek
Vzdálenost od Betléma: 670 m
Vzdálenost od MFC: 1,3 km

Ubytovací objekt se nachází na samém okraji města v klidném přírodním prostředí. Přiléhá k němu obytná zahrada s jižní orientací, navazující na louky chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Do ubytovacích prostor pro hosty se vchází přes západní obytnou terasu. Apartmán a pokoje jsou rozmístěny ve dvou podlažích. Objekt je centrálně vytápěn plynem. V domě je možno využít připojení k internetu přes pevnou přípojku nebo wifi. Parkování pro motorová vozidla je naproti objektu. Objekt nabízí ubytování pro 10 osob. Lze se ubytovat i jen na 1 noc. Apartmán pro 4 osoby se skládá z menší chodby, 2 místností se vstupem z chodby, sociálního zařízení a obytné lodžie. Apartmán je situován jižně, lodžie poskytuje příjemné posezení s krásným výhledem na přilehlé louky a stráně. Větší místnost je vybavená moderní kuchyňkou s myčkou nádobí, chladničkou, varnou konvicí, mikrovlnnou troubou, digestoří a 4 plotýnkovou elektrickou varnou deskou. Je zde jídelní stůl, sedací souprava a 2 oddělená lůžka. V menší místnosti je manželské dvoulůžko a stůl se 2 židlemi. V obou místnostech jsou šatní skříně a noční stolky. Dále ubytování nabízí dva dvoulůžkové pokoje (vybaveny manželskou postelí, nočními stolky a skříní, sociální zařízení je na pokoji), a dva malé pokoje se dvěma oddělenými lůžky.

Cena za ubytování:
290 Kč/osobu/noc
1200 Kč/apartmán/noc
Snídaně 60 Kč

Penzion Hamerská krčma Jonáš

www.hamerskakrcma.cz
tel.: 725405323, 469625453
Volná kapacita je 12 lůžek
Vzdálenost od Betléma: 10 km
Vzdálenost od MFC: 10 km

Hamerská krčma se nachází ve Svobodných Hamrech patřící pod obec Vysočina (viz. exkurze PRV), nedaleko Veselého Kopce. Pokoje jsou s maximálním citem vybudované tak, aby ladily s interiérem krčmy. Pokoje jsou vybaveny sprchovými kouty a toaletou. Nabízí tří a dvoulůžkové pokoje. V případě nouze je tu ještě jeden jednolůžkový pokojíček a do apartmánu by se vmáčkly ještě další dvě osoby. Hamerská krčma je zapsanou kulturní památkou České republiky. V roce 2011 se stala Hamerská krčma 4. nejoblíbenější "Hospůdkou roku". V roce 2012 se stala Hamerská krčma již 2. nejoblíbenější "Hospůdkou roku". Opravdovou specialitou je originální pivo HAMERNÍK, které je vařeno podle staré receptury pouze pro Hamerskou krčmu.

Cena za ubytování:
Dvoulůžkový pokoj: 600 Kč/jedna osoba, 1000 Kč/dvě osoby
Třílůžkový pokoj: 600 Kč/jedna osoba, 1000 Kč/dvě osoby, 1500 Kč/tři osoby
Snídaně jsou na objednání předem v hodnotě 120,- Kč

 

 


STRAVOVÁNÍ

Pro účastníky je zajištěn oběd na oba dny konání akce, který se bude podávat ve foyer Multifunkčního centra. Každý účastník si dle zájmu zarezervuje v registračním formuláři typ jídla na jednotlivé dny. Během hlavního programu LeaderFESTu bude k dispozici průběžně káva, čaj, voda, džus, drobné občerstvení a ovoce.

Společenský večer 31. 5. 2017 bude zajištěn formou rautu zejména z regionálních potravin a jídel.

Středa 31. 5. 2017

Standardní menu - vepřový řízek s bramborovým salátem, hovězí vývar s játrovými knedlíčky.
Bezlepková dieta - rybí filé zapečené se sýrem, vařené brambory, hovězí vývar.
Bezmasé jídlo - zapečené těstoviny se zeleninou, hovězí vývar.

Čtvrtek 1. 6. 2017

Standardní menu - kuřecí plátek s rýží a zeleninovou oblohou, česneková polévka.
Bezlepková dieta - zeleninový salát s kuřecím masem, česneková polévka.
Bezmasé jídlo - zeleninový kuskus, česneková polévka.

 

 


DOPRAVA

Příjezd vlakem

Do železniční stanice Hlinsko v Čechách se sjíždějí vlaky ze směru Pardubice a Havlíčkův Brod. Tato dvě města jsou vždy přestupními stanicemi ze všech vzdálenějších směrů.
V případě zájmu bude pro účastníky zajištěn odvoz z vlakové stanice do Multifunkčního centra v době příjezdu vlaků z jednotlivých směrů, obdobně při odjezdu z akce 1. 6. Pokud nenaleznete v našem seznamu čas Vašeho příjezdu a máte zájem o odvoz, ozvěte se nám.
Příjezdy vlaků 31. 5.:
7:40 (Os 5322 z Havlíčkova Brodu)
8:59 (Os 5303 z Pardubic)
10:58 (Os 5308 z Havlíčkova Brodu)
11:00 (Os 5305 z Pardubic)
Odjezdy vlaků 1. 6.:
13:02 (Os 5344 do Pardubic) nebo 13:00 (Os 5327 do Havlíčkova Brodu)
14:20 (Os 5346 do Pardubic)
15:02 (Os 5312 do Pardubic) nebo 15:05 (Os 5309 do Havlíčkova Brodu)
16:25 (Os 5348 do Pardubic)


HLINSKO: cesta z železniční stanice k Multifunkčnímu centru

Příjezd autem

Centrem veškerého dění bude Multifunkční centrum Hlinsko, které se nachází na adrese Adámkova 341, 539 01 Hlinsko.
Hlinsko se nachází v jižní části Pardubického kraje, v těsném sousedství Kraje Vysočina. Páteřními silničními komunikacemi jsou dvě silnice:
Příjezd ze směru Hradec Králové a Pardubice
Ze směru Hradec Králové a Pardubice přijedete po silnici I/37 do Trhové Kamenice, kde na křižovatce odbočíte vlevo směr Hlinsko. Při příjezdu do Hlinska minete po levé straně benzínovou stanici, přejedete železniční přejezd a dostanete se na křižovatku, na které odbočíte vlevo. Dále pojedete rovně po hlavní silnici. Na další křižovatce se dáte vpravo a pokračujete po hlavní. Dojedete na světelnou křižovatku, na které se dáte doleva. Pojedete rovně a po 500m dojedete k Multifunkčnímu centru.
Pokud Vás navigace bude směrovat kratší cestou z Chrudimi nebo Slatiňan na Chrast a Hlinsko, pak této cesty můžete využít a přijedete do Hlinska z obce Holetín. V takovém případě budete vjíždět do Hlinska od elektrorozvodny a na první křižovatce u penzionu Zlatá Studna se dáte doprava po hlavní silnici, po 745 metrech dojedete k Multifunkčnímu centru, které budete mít po levé straně (viz mapa penzion Zlatá Studna).

TRHOVÁ KAMENICE (průjezd) - odbočka v Trhové Kamenici - ze směru Hradec Králové / Pardubice

HLINSKO: Příjezd od Trhové Kamenice

Příjezd z D1: směr Praha, Brno, České Budějovice
Všechny tyto směry se "sjíždějí" ve Ždírci nad Doubravou.
Pokud pojedete z D1 ze směru Praha, sjedete na exitu 90 Humpolec, dále Havlíčkův Brod a Ždírcem nad Doubravou projedete rovně a pokračujete na Hlinsko.
Pokud sjedete z D1 ze směru Brno, exit 162 Velká Bíteš, projedete opět rovně Žďárem nad Sázavou až do Ždírce nad Doubravou. Směrem ze Žďáru nad Sázavou máte možnost buď na první křižovatce odbočit vpravo a dále na světelné křižovatce znova vpravo, nebo opět dojet až na kruhový objezd, na kterém se dáte vpravo. Ať už zvolíte jakoukoli variantu, vždy se dostanete na silnici I/34, po které dojedete až do Hlinska.
V Hlinsku podjedete přemostěnou sjezdovku, dále projedete rovně náměstí a po 400 m se dostanete na jednou světelnou křižovatku, na které pojedete stále rovně. Po 500 m dojedete k Multifunkčnímu centru, které je po pravé straně.

ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU (průjezd): Příjezd z D1: směr Praha, Brno, České Budějovice

HLINSKO: Příjezd z D1: směr ze Ždírce nad Doubravou

Příjezd ze směru Olomouc - Svitavy - Polička
Ze směru Olomouc - Svitavy - Polička přijedete do Hlinska po silnici I/34. Při příjezdu do Hlinska nebudete nikde odbočovat, pojedete stále rovně a po cca 800 m budete mít po levé straně Multifunkční centrum.

HLINSKO: Příjezd ze směru Olomouc - Svitavy - Polička

Parkování

Pro parkování těch, kteří přijedou autem, doporučujeme využít maximálně parkoviště u plaveckého bazénu a v navazující ulici Smetanova u bazénu (viz mapa).

Tato ulice k bazénu bude výjimečně v obou směrech dopravní změnou uvolněna pro parkování pouze účastníkům LF (běžně je zde zákaz vjezdu).

PODMÍNKOU PARKOVÁNÍ JE IDENTIFIKACE VAŠEHO VOZIDLA LOGEM LF, KTERÉ doporučujeme vytisknout na formát 10x10 cm a umístit za přední sklo u spolujezdce.

V termínu 31. 5. od 8 do 11 hodin se budou v blízkosti Multifunkčního centra pohybovat městští policisté v zelenožlutých vestách, kteří Vás ochotně navedou na správný parking.

Parking u MFC z ulice Družstevní je díky rekonstrukci silnice zcela nedostupný.

Pokud se budete v průběhu akce 31. 5. až 1. 6. pohybovat vozem po městě (máme ve městě několik parkovacích automatů) a Vaše vozidlo nebude stát na evidentně nebezpečném místě a bude označeno uvedeným logem za předním sklem spolujezdce, očekávejte toleranci městské policie.

Pokud nebude místo na parkovišti u plaveckého bazénu, dá se ještě zaparkovat u prodejny Lidl. Ta se nachází cca 100 m od Multifunkčního centra. Pro ty, kteří přijedou od světelné křižovatky, je to třetí odbočka doprava, hned za přechodem pro chodce, ještě před Multifunkčním centrem. Pro ty, kteří přijedou ze směru Olomouc - Svitavy - Polička, je to první odbočka doleva, hned potom, co minou Multifunkční centrum.


Parkování

Parkování v blízkosti Betléma

Poblíž Betléma se dá zaparkovat na více místech. V mapě jsou to místa označená modře (bílé P v modrém obdélníku a přerušovaná modrá čára), ty jsou zdarma, místa označená červeně (bílé P v červeném obdélníku a přerušovaná červená čára) jsou placená:

P1: Parkoviště se nachází přímo u hlavní silnice (ul. Wilsonova), 260 m za světelnou křižovatkou. Je placené. Je zde 19 parkovacích míst.

P2: Parkoviště je zdarma. Nachází se zde přibližně 40 parkovacích míst. Opět se na něj dostanete z hlavní silnice (ul. Wilsonova).

P3: Placené parkoviště. Parkování pro cca 20 aut. Z hlavní silnice (ul. Wilsonova) odbočíte do ul. Komenského a pojedete lépe až na druhé odbočce doleva. K tomuto parkovišti patří parkovací místa v ul. Klicperova (označena červenou přerušovanou čárou), kde se nachází dalších cca 10 míst.

P4: Parkování v ul. Komenského. Toto parkování je neplacené, ale často zde nebývá volné místo, z důvodu velké frekvence zásobování a nakupujících.

P5: Parkování v ul. Na Řekách. Neplacené. Z hlavní silnice (ul. Karla Lidického) odbočí ti, kteří jedou ze směru Hradec Králové a Pardubice ještě před křižovatkou (viz. mapa) doprava. Řidiči, kteří přijedou od světelné křižovatky, tedy ze směru Olomouc - Svitavy - Polička nebo ze směru od Ždírce nad Doubravou, odbočí hned za křižovatkou (viz. mapa) doleva do Jungmannovy ulice. Dále pak na druhé odbočce doleva do Husovy ulice, přes most a rovně, na druhé odbočce doleva a potom hned doprava. Do Betléma pak už jen stačí přejít most přes řeku. Na mapě je trasa vedoucí na toto parkoviště označena modrou nepřerušovanou čárou.

 

 

 

 

Akci pro Vás organizují členové Národní sítě místních akčních skupin ČR


 

Kontakty

 

Organizační tým:

Michaela Šinkorová
sinkorova@mashlinecko.cz,
tel. 777 160 323
Olga Ondráčková
ondrackova@mashlinecko.cz,
tel. 777 111 078
Lenka Juklová
juklova@mashlinecko.cz,
tel. 606 122 349