Žatec a okolí

Galerie SladovnaGalerie Sladovna

Galerie Sladovna je nejstarší dochovanou sladovnou v České republice, která byla dle průzkumu postavena již v letech 1573-1574. Do dnešní doby se dochoval původní hvozd na sušení sladu a studna ve dvoře. K těmto účelům sloužila přinejmenším ještě v letech 1681–1775, později byla využita i jako městská sýpka. Roku 1801 byl objekt prodán a adaptován na obytný dům. Po roce 1886 zde manželé Ferdinand a Marie Jacobovi provozovali výrobnu barev a laků. 

Dnes sladovna nabízí v přízemí informační kancelář s prodejem suvenýrů.  Všechny zájemce o náš i světový film zaujme výstava Žatec ve filmu s krátkými ukázkami filmů natáčených v Žatci, na kterou navazuje malé televizní studio pro děti, které si mohou vyzkoušet moderátorské a herecké schopnosti před zapnutou kamerou. 

V 1. patře sladovny je galerie moderního umění a přednáškový sál, který je často využíván pro různé kulturní a vzdělávací akce, promítání filmů a menší koncerty.

Stálá expozice sladovnictví, která je rovněž umístěna v přízemí budovy, návštěvníkům představí celý proces výroby sladu a díky tomuto unikátnímu prostoru je přenese do 16. století. 

komentované prohlídky v každou celou hodinu (1. prohlídka ve 13 hodin, poslední prohlídka v 17 hodin), min. počet osob 10, max. 20

Muezum HomolupiluMuzeum Homolupulů

V Žatci na náměstí Svobody, můžete v dlažbě blízko tzv. morového sloupu objevit malou litinovou desku, na které je v několika jazycích popsán archeologický nález „nejstaršího pivaře“. Při návštěvě nedalekého muzea se dozvíte, že: „Tento zajímavý objev pod úrovní žateckého náměstí rozhodně nebyl, až na docela malou hliněnou destičku na dně hrobu, takovou senzací, jakou z něj udělaly některé sdělovací prostředky u nás i v zahraničí. I v mnoha dalších vykopávkách v oblasti Chrámu Chmele a Piva se totiž objevují stopy zvláštní pradávné kultury. Antropologické výzkumy a následné vědecké rozbory nacházejí v nálezech této dávné civilizace mnoho společných rysů. Tyto znaky však nelze vysledovat u žádné jiné známé kultury, a to ani z pozdějších období. Jde především o celkově mohutnější stavbu skeletu a mírně deformovanou páteř, pocházející pravděpodobně od dlouhodobé zátěže v oblasti zad i břicha.

Rovněž tak hrobová výbava je charakteristická a odlišuje se od obdobných nálezů v jiných lokalitách. Téměř ve všech hrobech bylo nalezeno množství hliněných úlomků se segmenty nečitelných vrypů, úlomků opracovaného dubového dřeva a zbytky chmele. Nález na žateckém náměstí navíc obsahoval téměř kompletní, i když silně poškozenou hliněnou nádobu o objemu 2 litrů a malou hliněnou destičku se sedmi vrypy. Právě objev této destičky způsobil onu velkou senzaci a přispěl k objasnění souvislostí s mnoha předešlými nálezy. Jednalo se totiž s největší pravděpodobností o nejstarší pivní účet, jaký byl kdy nalezen.“

V muzeu Homolupulů je tato hliněná destička vystavena jako součást rekonstruovaného hrobu Homolupula, který byl v době jeho objevu pojmenován Lojza Lupulín. Při prohlídce muzea se zábavnou recesistickou formou seznámíte s chmelovou a pivní kulturou Homolupulů, s jejich životem, vztahem k ženám, tradicemi, zvyky a vynálezy, které jsou součástí jejich všedního života. Zjistíte, co je Chrám Chmele a Piva, a že jen z potu Homolupulů a z Boží lásky přišly na svět Chmel a Pivo.

komentované prohlídky v každou celou hodinu (1. prohlídka ve 13 hodin, poslední prohlídka v 17 hodin), min. počet osob 10, max. 20

PROHLÍDKY MOŽNÉ POUZE VE STŘEDU 22. 5. 2019

Křížova vilaRegionální muzeum K. A. Polánka, Křížova vila

Expozice v hlavní budově v Husově ulici vás přenese až do pravěku. Ale zažijete zde i napínavou cestu za pokladem v interaktivní expozici Žatecký stroj času, nahlédnete do útrob unikátního orloje z roku 1768, nebo ucítíte magickou energii Zakleté panny–menhiru v zahradě muzea. K vidění je rovněž Kabinet chmelových známek, největší vystavená kolekce tohoto druhu účelových známek v ČR. Samozřejmě můžete navštívit i právě probíhající výstavy Když v Žatci hráli Ackermanna aneb Tradice Jana ze Žatce či Neuvěřitelný svět prvních zemědělců na Ohři.

V pobočce muzea v Křížově vile v Zeyerově ulici na vás dýchne atmosféra bydlení z přelomu 19. a 20. století s nádhernými nástropními malbami, unikátně dochovanými interiéry a expozicí obrazů ze sbírek muzea. Zveme vás i na prohlídku výstavy Je libo kousek máslíčka?, na níž se seznámíte s historií másla a pomůckami na jeho výrobu.

komentované prohlídky v každou celou hodinu (1. prohlídka ve 13 hodin, poslední prohlídka v 17 hodin), min. počet osob 10

Chrám chmele a pivaChrám Chmele a Piva

Chrám Chmele a Piva nabízí zábavu, poučení i jedinečné zážitky. Vystupte na Chmelový maják, najděte správnou cestu naším labyrint em, poodhalte roušku tajemství nad bájným národem Homolupulů, nechte své děti vyřádit ve 2 patrové herně, inspirujte se unikátním chmelovým orlojem, najděte skutečný poklad, ochutnejte skvělé pivo z našeho minipivovaru a jídlo z naší domácí kuchyně. Přivoňte si ke sladu v expozici středověkého sladovnictví a odpočiňte si v Klášterní zahradě s minizoo, s dětským koutkem, s historickou tyčovou chmelnicí pod ochranou Boreše.

komentované prohlídky v každou celou hodinu (1. prohlídka ve 13 hodin, poslední prohlídka v 17 hodin), min. počet osob 10, max. 20

Možno objednat v informačním centru CHCHP (vchod u majáku)

Chmelařské muzeumChmelařské muzeum

Chmelařské Muzeum v Žatci je největší expozicí svého druhu na světě. Na ploše 4.000 m2 představuje vývoj chmelařství od raného středověku do současnosti. Kromě zajímavých sbírek muzea se seznámíte s vlastním objektem, který je technickou památkou a příkladem industriální účelové architektury z konce 19. století ve městě proslulém nejkvalitnějším chmelem na světě. Dozvíte se, proč se nejlepší chmel na světě sklízí právě na Žatecku a proč se musel již od středověku chránit před nekvalitními napodobeninami. Zaujmou vás dobové fotografie a písemné doklady o pěstování chmele a o vaření piva. Najdete zde i zajímavé nářadí, mechanizační prostředky a historické stroje.

komentované prohlídky v každou celou hodinu (1. prohlídka ve 13 hodin, poslední prohlídka v 17 hodin), min. počet osob 10, max. 20

Žatecký pivovarŽatecký pivovar

Pivovar stojí v místech bývalého žateckého hradu. O významu místa svědčí, že zde roku 1099 strávili společné Vánoce Břetislav II. A polský kníže Boleslav II. Hrad, oddělený od města příkopem, zanikl počátkem 15. století. Jeho jedinou dochovanou součástí je asi tzv. Vodárenská věž.

komentované prohlídky v každou celou hodinu (1. prohlídka ve 13 hodin, poslední prohlídka v 17 hodin), min. počet osob 10, max. 20

PROHLÍDKY MOŽNÉ POUZE VE ČTVRTEK 23. 5. 2019

Ještě nejste registrovaní?

Budeme rádi, pokud na akci zavítáte a podělíte se s ostatními účastníky o své zkušenosti při aplikaci metody LEADER ve Vašem území.

Registrovat se